Perlitik Sfero Merdaneler

Ürün Kategorileri

Perlitik Sfero Merdaneler

Sfero merdaneler bünyesindeki küresel grafitten dolayı yük-sek çekme dayanımı ve yüksek termal iletkenliğe sahiptir. Perlitik Sfero merdanelerde gövde yüzeyinden merkeze doğru oluşan mükemmel bir sertlik profili bu merdanelerin bilhassa hazırlama ve ara tezgahlarında başarılı bir şekilde kullanılmalarını sağlamaktadır. Gerekli durumlarda dökümden sonra katılaşma esnasında oluşan iç gerilmelerin giderilmesi ve muhtemel dönüşmemiş östenit fazının dönüştürülmesi amacıyla gerilim giderme ve temper ısıl işlemleri uygulanmaktadır.