Alaşımlı Çelik Bazlı (Adamit) Merdaneler

Product Categories
Alaşımlı Çelik Bazlı (Adamit) Merdaneler

Alaşımlı çelik bazlı ( Adamit ) merdaneler, Cr-Ni alaşımlı karbon oranı ( C ) %1.25-2.45 arasında olan çelik merdanelerdir. Bu merdanelerin en önemli özelliklerinden biri mikro yapıdaki karbür oluşumundan dolayı malzemenin aşınma dayanımının artmasıdır. Yapıdaki karbon oranı arttıkça aşınma direnci artmakta fakat malze- menin mekanik dayanımı bir miktar azalmaktadır.
Merdanelere gerekli ısıl işlemler uygulanarak kullanım şart- larına uygun metalografik yapı, matriste sferoid perlit veya laminer perlit elde edilmektedir. Bu merdanelerin en önemli özelliği mer- dane kesiti boyunca sertliğinin ve aşınma mukavemetinin oluşudur. Dolayısıyla bu merdaneler profil haddelemesi ve bilhassa derin paso- lar kullanılırken çok uygundur.